BlueN®oczami rolników

efekty stosowania oczami rolników bluen

Opinie BlueN® – rekomendacje rolników i producentów rolnych

Klienci PUH „Chemirol” sp. z o.o. zastosowali BlueN® w swoich uprawach – w czasie sezonu wegetacyjnego opisywali swoje obserwacje, które zarejestrowaliśmy kamerami. Po żniwach gospodarze podzielili się również swoimi wynikami oraz ocenili swój plon. Poznaj ich opinie o BlueN®!

Uprawa rzepaku ozimego z użyciem BlueN®

Efekty stosowania BlueN®

Bartoszki, woj. warmińsko-mazurskie

Boży Dar, woj. lubelskie

Opinie o BlueN®

 • Wojciech Skulski Wojciech Skulski

  Uzyskałem bardzo wysoki plon rzepaku, który wyniósł 4,75 t/ha przy niskim nawożeniu azotem w ilości 150 kg N2.

  Zasługą tego jest zastosowanie BlueN®, który planuję użyć również jesienią na rzepak ozimy od 4 liścia.

 • Andrzej Radzymiński Andrzej Radzymiński

  Jestem bardzo zadowolony z efektów działania produktu BlueN®.

  Przy zastosowaniu 150 kg azotu z aplikacją BlueN® osiągnąłem wysoki plon 4,50 t/ha, przy jednoczesnym wysokim zaolejeniu 45,9%.

Efekty stosowania BlueN®

Nowielice, woj. zachodniopomorskie

Polanowice, woj. małopolskie

Opinie o BlueN®

 • Mirosław Bartkowski Mirosław Bartkowski

  Jestem usatysfakcjonowany wysokim plonem.

  Aplikując produkt BlueN®, przy nawożeniu w ilości 158 kg N2 uzyskałem wynik: 4,75 t/ha rzepaku.

  Na ten sukces złożyło się kilka czynników, ale na pewno tak dobry wynik nie zostałby osiągnięty, gdyby nie zastosowanie preparatu BlueN®.

 • Michał Sulima Michał Sulima

  Dzięki produktowi BlueN® osiągnąłem większy plon rzepaku niż zakładałem – 4,72 t/ha.

  Wygląd plantacji wiosną nie napawał optymizmem, co było widać po trudnych warunkach wschodów.

  A niska obsada jesienią nie dawała nadziei na tak wysoki plon jaki zebraliśmy tego roku.

Efekty stosowania BlueN®

Dąbrówka, woj. kujawsko-pomorskie

Opinia o BlueN®

 • Tadeusz Sikorski Tadeusz Sikorski

  Jestem zadowolony z plonowania rzepaku ozimego.

  Uzyskałem 4,30 t/ha przy niskim nawożeniu azotem i aplikacji produktu BlueN®.

Uprawa jęczmienia ozimego z użyciem BlueN®

Efekty stosowania BlueN®

Baniewice, woj. zachodniopomorskie

Opinia o BlueN®

 • Bogdan Dąbrowski Bogdan Dąbrowski

  Zastosowałem BlueN® i zebrałem plon, który w pełni mnie zadowala.

  Na moim najsłabszym polu było to 6,00 ton jęczmienia na hektar, a w lepszej lokalizacji 7,00 t/ha.

  Dzięki BlueN® zdecydowanie obniżyłem też koszty nawożenia azotem.

Uprawa pszenicy ozimej z użyciem BlueN®

Efekty stosowania BlueN®

Wasylów Wielki, woj. lubelskie

Smolniki, woj. kujawsko-pomorskie

Opinie o BlueN®

 • eugeniusz łoś Eugeniusz Łoś

  Średni plon pszenicy ozimej w 2022 roku, jaki uzyskałem z 276 hektarów uprawy przy zastosowaniu BlueN® to 11 t/ha!

  Jest to rekordowy rok pod względem plonowania pszenicy ozimej uzyskany w tym gospodarstwie.

 • wojciech narewski Wojciech Narewski

  Plon, który zebrałem z pola to 7,50 t/ha pszenicy ozimej.

  Wysoki wynik uzyskałem przy niskim nawożeniu azotem 140 kg N2 oraz zastosowaniu produktu BlueN®.

  Jestem bardzo zadowolony, ponieważ najważniejszy jest dla mnie efekt ekonomiczny, który uzyskałem stosując technologię BlueN®.

Efekty stosowania BlueN®

Nowa Wieś, woj. kujawsko-pomorskie

Rzeczna, woj. warmińsko-mazurskie

Opinie o BlueN®

 • andrzej zapadka Andrzej Zapadka

  Plon, który zebrałem z tego pola to 9 ton pszenicy ozimej. Jestem bardzo zadowolony, ponieważ zastosowałem wiosną 300 kg saletrosanu i 150 kg saletry amonowej plus BlueN®.

  W poprzednich latach stosowałem wyższe dawki azotu, bo nawet 190 kg N2/ha i taki plon był bardzo trudny do osiągnięcia.

  Wynik ekonomiczny przemawia za stosowaniem produktu BlueN®.

 • andrzej kret Andrzej Kret

  Dzięki produktowi BlueN® uzyskaliśmy bardzo dobry wynik - 9,50 t/ha pszenicy ozimej.

  Aplikując preparat obniżyliśmy nawożenie do 150 kg N2 na hektar.

  W porównaniu do lat poprzednich zastosowaliśmy więc średnio o 30 kg mniej azotu.

Efekty stosowania BlueN®

Dzierżanowo, woj. mazowieckie

Opinia o BlueN®

 • marek figurski Marek Figurski

  BlueN® zastosowaliśmy na 200 ha pszenicy ozimej. Aplikacja uzupełniła nawożenie mineralne na poziomie 153 kg N2 co łącznie pozwoliło uzyskać ponad 9 ton ziarna pszenicy przy bardzo wysokich parametrach jakościowych.

  Obserwowane efekty działania BlueN® przekonały mnie do jesiennego stosowania w rzepaku ozimym.

Uprawa kukurydzy z użyciem BlueN®

Efekty stosowania BlueN®

Leśmierz, woj. łódzkie

Opinia o BlueN®

 • waldemar dobrowolski Waldemar Dobrowolski

  W tym sezonie szukałem rozwiązania, które pomoże mi obniżyć wysokie koszty nawożenia. Trafiłem na innowacyjny produkt BlueN®, którego efekty pozytywnie mnie zaskoczyły. Tegoroczny plon kukurydzy, mimo niesprzyjających warunków pogodowych, wyniósł 12,00 t/ha o wilgotności ziarna 29%.

  BlueN® zastosowałem także na innych uprawach, gdzie uzyskałem zadowalający wynik plonowania.

Efekty stosowania BlueN®

Milewo, woj. podlaskie

Opinia o BlueN®

 • jerzy gronostajski michał gronostajski Jerzy i Michał Gronostajscy

  W naszym gospodarstwie stawiamy na rozwiązania, które dostarczają dobrą jakość paszy dla bydla mlecznego, a przy okazji mają korzystny wpływ na środowisko. Dlatego zdecydowaliśmy się na zastosowanie produktu BlueN® jako alternatywne źródło azotu.

  Uzyskaliśmy bardzo wysoki plon masy zielonej o bardzo dobrych proporcjach ziarna w masie zakiszanej. Widząc tak pozytywne rezultaty, na pewno będziemy stosować BlueN® na innych uprawach, także na użytkach zielonych.

Efekty stosowania BlueN®

Dębno, woj. małopolskie

Opinia o BlueN®

 • ryszard kotowski Ryszard Kotowski

  Po zastosowaniu produktu BlueN® plon zielonej masy uzyskanej z kukurydzy wyniósł 67,50 t/ha. Był on lepszy w porównaniu do wyniku otrzymanego podczas kontroli, gdzie zebraliśmy tylko 53-55 t/ha.

  Po aplikacji preparatu BlueN® przeprowadziliśmy również badania N-Testerem, które wykazały lepsze odżywienie roślin.

Efekty stosowania BlueN®

Krajów, woj. dolnośląskie

Opinia o BlueN®

 • zbigniew kądziołka Zbigniew Kądziołka

  Zastosowałem produkt BlueN® w fazie 8 liścia kukurydzy. Na efekty działania preparatu nie musiałem długo czekać, ponieważ już po kilkunastu dniach zauważyłem, że rośliny mają więcej wigoru i są bardziej zielone. Potwierdza to, że produkt bardzo dobrze sprawdza się w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, takich jak np. susza. Produkt obniża również koszty nawożenia.

  Dowodem na to jest doświadczenie, jakie przeprowadziłem na swoim gospodarstwie: 130 kg/ha plus aplikację BlueN® porównałem do 172 kg/ha samego N2. Aplikacja z BlueN® przyniosła 9,40 t/ha, a z pełnym nawożeniem tylko 8,80 t/ha.

Efekty stosowania BlueN®

Gierałtowiec, woj. dolnośląskie

Opinia o BlueN®

 • leszek kardasz Leszek Kardasz

  Zastosowałem produkt BlueN® na uprawie kukurydzy. Już po pierwszym tygodniu zauważyłem pozytywne efekty działania preparatu. Mimo braku opadów rośliny były bogatsze w azot.

  Korzystne działanie preparatu potwierdza uzyskany wynik. Na całym doświadczeniu użyto 300 l/ha RSM. Wynik plonowania po aplikacji BlueN® to 14,50 t/ha ziarna, natomiast na powierzchni bez BlueN® to 11,50 t/ha ziarna o wilgotności 30%.

Efekty stosowania BlueN®

Nosale, woj. wielkopolskie

Opinia o BlueN®

 • błażej niechciał Błażej Niechciał

  Pierwsze efekty zastosowania produktu BlueN® były widoczne już po 2 tygodniach od aplikacji preparatu. Rośliny miały soczyście zielone liście oraz odznaczały się większym turgorem.

  Przy obniżonym nawożeniu o 30 kg i aplikacji BlueN® uzyskałem 14,50 t/ha ziarna o wilgotności 32%.

  Przy pełnym nawożeniu plon był niższy i wynosił 13,00 t/ha ziarna o podobnej wilgotności.

  Na pewno będę stosował produkt w przyszłości, ponieważ obniża koszty nawożenia oraz wzmacnia odporność roślin.

Efekty stosowania BlueN®

Rzuchowa, woj. małopolskie

Opinia o BlueN®

 • janusz kurek Janusz Kurek

  W tym roku zastosowałem produkt BlueN® na uprawie kukurydzy w fazie 5-6 liścia. Rośliny były wyższe a kolor bardziej intensywny. Podczas suszy liście nie zwijały się. Planuję zastosować ten preparat również w przyszłym sezonie, ponieważ jest dobrą alternatywą do drogiego nawożenia azotowego.

Efekty stosowania BlueN®

Cichawa, woj. małopolskie

Opinia o BlueN®

 • józef mika Józef Mika

  Wysokie ceny nawozów azotowych sprawiły, że zaczęliśmy poszukiwać innych alternatywnych źródeł azotu. Na jednym ze spotkań Doradca Klienta z Chemirolu zaproponował nam rozwiązanie w postaci preparatu BlueN©. Zastosowaliśmy go dość późno, bo kukurydza miała już od 80 do 100 cm wysokości. W celu weryfikacji działania BlueN© zostawiliśmy pasy kontrolne na których nie użyliśmy produktu. Efekty na polu, gdzie zastosowano BlueN© były widoczne już po kilku tygodniach. Uprawa okazała się bardziej odporna na panującą suszę, wykazywała się wyższa biomasą, liście były ciemniejsze i charakteryzowały się większą powierzchnią asymilacyjną.

Efekty stosowania BlueN®

Trzebórz, woj. zachodniopomorskie

Opinia o BlueN®

 • łukasz leśniewski Łukasz Leśniewski

  Środek BlueN® został zastosowany w kukurydzy w fazie 6 liścia. W tym okresie towarzyszyły nam deszcze, mieliśmy więc idealne warunki do aplikacji tego produktu. Efekty zostały zauważone już po 4 dniach od zastosowania BlueN®. Rośliny charakteryzowały się większym wigorem wzrostu, były bardziej zielone, co przełożyło się na zwiększenie masy zielonej. Na przyszły rok zastosujemy BlueN® również ze względów ekonomicznych. Jesteśmy w 100% przekonani o skuteczności działania tego produktu.

Uprawa sadu z użyciem BlueN®

Efekty stosowania BlueN®

Gardzienice Pierwsze, woj. lubelskie

Opinia o BlueN®

 • jerzy górka Jerzy Górka

  Zastosowałem produkt BlueN® na swoich jabłoniach w fazie różowego pąka.

  Po tygodniu widoczne były już pierwsze efekty aplikacji preparatu. Liście zrobiły się intensywnie zielone i przetrwały niesprzyjające warunki atmosferyczne.

  Zbiory w sadzie były wyższe o 20-30% w porównaniu do ostatniego sezonu. Moim zdaniem BlueN® to przyszłość sadownictwa.

Efekty stosowania BlueN®

Biała Rawska, woj. łódzkie

Opinia o BlueN®

 • hubert staszewski Hubert Staszewski

  Preparat BlueN® zastosowaliśmy w kwaterze odmiany Golden Delicious, w terminie 26 czerwca. Wykorzystaliśmy pełną rekomendowaną dawkę, tj. 0,5 kg/ha. Po użyciu produktu nie mieliśmy problemu z nekrotyczną plamistością liści. Są one w bardzo dobrej kondycji, o czym świadczy intensywnie zielony kolor oraz brak opadania. Jabłka mają super wzrost - wielkość 75 mm.

  Produkt BlueN® sprostał moim oczekiwaniom. Planujemy zastosować go również na drugi rok na wszystkich odmianach, również ze względu na aspekt ekonomiczny.

Efekty stosowania BlueN®

Moniaki-Kolonia, woj. lubelskie

Opinia o BlueN®

 • paweł kowalski Paweł Kowalski

  Podczas fazy intensywnego wzrostu miałem problem z niedoborami azotu w uprawie maliny. Postanowiłem wypróbować produkt BlueN®.

  Już po kilku dniach od zastosowania preparatu liście były intensywniej zielone. Przełożyło się to na ich zdrowotność a tym samym na zbiór.

  Rośliny były wyższe o 20 cm a uzyskany plon około 10-15% większy w porównaniu do owoców, gdzie nie zastosowano BlueN®.

Efekty stosowania BlueN®

Bronisławka, woj. mazowieckie

Opinia o BlueN®

 • krzysztof czarnecki Krzysztof Czarnecki

  Prowadzę 13 ha gospodarstwo, w którym uprawiam głównie czereśnie i śliwy. O BlueN® dowiedziałem się od Doradcy Klienta z firmy Chemirol. Zastosowałem go w dawce 0,5 kg/ha w uprawie czereśni tuż po kwitnieniu, ponieważ dopiero wtedy rozwinięta była dostateczna powierzchnia liści. Efekty obserwowałem praktycznie aż do zbioru. Mimo ograniczenia drogiego nawożenia posypowego azotem, wizualnie większe i zieleńsze liście przełożyły się na większe i cięższe owoce. W kolejnych latach ze względów finansowych na pewno będę stosował BlueN®.

Uprawa buraka cukrowego z użyciem BlueN®

Efekty stosowania BlueN®

Rów, woj. zachodniopomorskie

Opinia o BlueN®

 • juliusz rogowski Juliusz Rogowski

  Ze względu na wysokie ceny nawozów azotowych zdecydowałem się wypróbować produkt BlueN® na 60 ha w uprawie buraka cukrowego.

  Rośliny na polu, gdzie został użyty preparat BlueN®, lepiej przetrwały okres suszy w porównaniu do roślin, gdzie preparatu nie zastosowano.

  Po aplikacji BlueN® buraki wyróżniały się turgorem ulistnienia i intensywnie zieloną barwą. Widać było, że rośliny są w lepszej kondycji niż te, które miały zastosowane tylko nawożenie mineralne. Porównywane pola są bardzo podobne w zasobność składników pokarmowych i stanowią łączny areał uprawy 120 ha buraka cukrowego.

Efekty stosowania BlueN®

Modlimowo, woj. zachodniopomorskie

Opinia o BlueN®

 • rafał wandachowicz Rafał Wandachowicz

  W gospodarstwie uprawiamy około 300 ha różnych upraw, w tym 90 ha buraka cukrowego. Analizując sytuację na rynku nawozów zdecydowaliśmy się zastosować produkt BlueN® na powierzchni 70 ha buraka cukrowego. Dla porównania zostawiliśmy część obszaru bez aplikacji preparatu.

  Na plantacji, gdzie zastosowano BlueN® obniżyliśmy nawożenie azotem o 30 kg. Po użyciu tego produktu zaobserwowaliśmy również działanie typowe, jak po zastosowaniu nawozów azotowych, tzn.: głęboka zieleń, polepszony turgor, solidniejszy pokrój rośliny. Po tym sezonie wegetacji mam pewność, że BlueN® jest alternatywą do nawozów azotowych.

Uprawa warzyw z użyciem BlueN®

Efekty stosowania BlueN®

Steniatyn, woj. lubelskie

Opinia o BlueN®

 • rafał kargol Rafał Kargol

  Zastosowaliśmy produkt BlueN® na ogórku szklarniowym, w cyklu letnio-jesiennym, w fazie rozsady. Efekty było widać już po kilku dniach. Rośliny wyróżniały się silniejszym wigorem oraz bujniejszym pokrojem.

  Produkt wpłynął również pozytywnie na system korzeniowy. Plon był większy o około 10-15%, co potwierdza, że stosowanie BlueN® przynosi również korzyści ekonomiczne.

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

w związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) wprowadziliśmy zmiany w funkcjonowaniu naszej strony internetowej. W związku z powyższym informujemy, że serwis internetowy www.chemirol.com.pl (zwany dalej „Serwisem”), z którego korzystasz, używa plików cookies. Pliki te są instalowane w urządzeniach końcowych (np. komputerach osobistych, smartphone’ach, tabletach) i wykorzystywane do następujących celów:

 • administrowania serwisem,
 • poprawy jakości świadczonych usług, w tym dostosowywania treści i funkcji serwisu do indywidualnych potrzeb, preferencji i informacji o użytkowniku pozyskanych na podstawie plików cookies, w tym analizowania i profilowania w celach marketingowych,
 • utrzymania sesji użytkownika oraz celów związanych ze statystyką i analityką danych internetowych,
 • dostosowania treści reklam wyświetlanych sieciach reklamowych naszych Zaufanych Partnerów do Twoich indywidualnych potrzeb i preferencji,
 • zwiększenia komfortu korzystania z Serwisu przez użytkownika dzięki zapamiętaniu preferencji i ustawień zdefiniowanych w Serwisie.

Administratorem danych osobowych jest PUH Chemirol sp. z o.o., z siedzibą w Mogilnie, przy ul. Przemysłowej 3. W sprawie bezpieczeństwa i zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies możesz skontaktować się z nami, pisząc na: iod@chemirol.com.pl. Warunki przechowywania i dostępu do informacji zawartych w plikach cookies możesz samodzielnie określić i zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Zamykając ten komunikat (poprzez kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu”), wyrażasz zgodę na wyżej określone działania w zakresie przetwarzania plików cookies przez PUH Chemirol sp. z o.o. oraz naszych Zaufanych Partnerów. Naszymi Zaufanymi Partnerami są agencje interaktywne zajmujące się administrowaniem i pozycjonowaniem stron internetowych oraz podmioty udostępniające technologie i powierzchnie w sieciach reklamowych w mediach interaktywnych. Udzielenie zgody jest dobrowolne, przysługuje Ci także prawo do jej wycofania w dowolnej chwili.

Zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności, która szczegółowo określa zakres przetwarzania danych osobowych zawartych w plikach cookies wykorzystywanych przez Serwis oraz prawa, które przysługują Ci w związku z pozyskaniem przez nas Twoich danych osobowych. Zapewniamy, że postępujemy zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, a w trosce o Twoją prywatność dbamy o to, aby pozyskiwane informacje pozostawały bezpieczne.